Nieżywy, myśli

14 tekstów (myśli) – auto­rem jest Nieżywy.

Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2016, 19:22

Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy? Nie wiesz? To proszę nie pie**** mi o tym, że czas leczy rany. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2016, 18:24

Ro­zumem, czy ser­cem? Kiero­wał się tym co po­wie­dzieli mu 'kumple'. 

myśl • 7 marca 2016, 19:55

Nasze po­kole­nie, nasączo­ne bólem i łza­mi, wódką i faj­ka­mi. Pęknięte ser­ca i poszar­pa­ne dusze. Sztuczne ser­ca i sztuczne ciała. Fałszy­we ges­ty i dwu­lico­we zacho­wania. Brud­ni, puści, za­gubieni, samotni 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2016, 16:18

Słyszysz?
Płynie czas, ry­suje życia szkic... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2016, 21:59

Nie mar­tw się o mo­je bliz­ny na ciele, te w psychi­ce są o wiele gorsze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2016, 19:55

Cze­kałam kiedy po­wiesz mi, że jes­tem dla Ciebie, jes­teś ze mną, że ja i Ty to coś, co jest na pew­no, że jest naprawdę. 

myśl • 3 marca 2016, 20:32

Miłość to uczu­cie złote. Z mądre­go zro­bi idiotę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2016, 20:50

Miłość to ból.
Po­wie­dział zając jeża ściskając 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2016, 21:38

Życie to miecz, na którym Bóg napisał
...kochaj ...wal­cz i ...cierp 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 11:12
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2016, 19:47wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:43LiaMort sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

12 marca 2016, 19:33wdech sko­men­to­wał tek­st Pozory często mylą, łat­wo [...]

10 marca 2016, 22:11wdech sko­men­to­wał tek­st ,,są oso­by, które tra­cimy [...]

9 marca 2016, 21:15wdech sko­men­to­wał tek­st Ile ra­zy

8 marca 2016, 18:54mechaa sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

8 marca 2016, 18:49Cris sko­men­to­wał tek­st Wiesz jak to jest, [...]

5 marca 2016, 09:03Basik12 sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

5 marca 2016, 02:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się o [...]

3 marca 2016, 22:02wdech sko­men­to­wał tek­st Czekałam kiedy po­wiesz mi, [...]